Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego w Anusinie

Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego w Anusinie

Dnia 08.06.2020 r. mieliśmy przyjemność gościć w sołectwie Anusin pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, wójtów: gminy Zduny pana Krzysztofa Skowrońskiego i gminy Dalików pana Radosława Arkusza oraz burmistrza Uniejowa pana Józefa Kaczmarka. Przybył również senator Przemysław Błaszczyk i poseł Tomasz Rzymkowski. Zacnych gości serdecznie powitali Wójt Gminy Witonia pan Mirosław Włodarczyk i Przewodniczący Rady Gminy Witonia pan Dariusz Kowalczyk. Uroczystość związana była z wręczeniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego dofinansowań projektów pod nazwą "Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Beneficjentami byli: Gmina Uniejów, Gmina Dalików, Gmina Zduny i nasza Gmina Witonia. W ramach tego projektu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 369 445,75 PLN. Jesteśmy dumni z pozyskanych funduszy, które zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Anusinie i Gołocicach.

Miłą atmosferę spotkania zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich w Anusinie. Panie przygotowały słodki poczęstunek, który umilił uroczystość. Wszyscy uczestnicy mogli się przekonać o wysokim kunszcie kulinarnym Pań.