W Gminie Witonia ukończono kolejną inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 104310E w miejscowości Michały

DSC_082_20210713-121457_1

Na odcinku o długości 1,77 km w ramach przedmiotowej inwestycji rozbudowano i przebudowano :

  1. Jezdnię bitumiczną o powierzchni ok 6 247,5m2 (podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca AC11W gr. 4cm i warstwa ścieralna AC11S gr.4cm)
  2. Skrzyżowania z drogami przylegającymi w nawierzchni bitumicznej
  3. Zjazdy z posesji z kruszywa
  4. Pobocza z kruszywa

Koszt robót budowlanych to 668 351,70 z czego 500. 000. 00zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Roboty budowlane wykonywała firma Transportowo- Handlowa WOTEX Wojciech Wacławski . Micin 12, 99-314 Krzyżanów

Inwestycja została zrealizowana na podstawie art.11d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.Dz.U. z 2020r. poz. 1363) czyli tzw specustawy.