Pierwsze środki ze sprzedaży nakrętek - przekazane Ignasiowi!

Pierwsze środki ze sprzedaży nakrętek - przekazane Ignasiowi!

Pierwsze nakrętki zostały sprzedane.

Od marca bieżącego roku z inicjatywy radnych Gminy Witonia mieszkańcy mogą wrzucać nakrętki typu PET do serca stojącego przed urzędem. Dzięki tej zbiórce możemy wspierać chore dzieci.

W dniu 23 czerwca udało się zorganizować transport i sprzedać pierwszą partię nakrętek.

Dziękujemy radnej pani Małgorzacie Klimczak, za podjęcie się tego zadania.

Pieniądze ze sprzedaży nakrętek powiększone o dodatkową indywidualną składkę od radnych przekazano Ignasiowi Ślepeckiemu, chorującemu na dystrofię mięśniową Duchenne'a.

Podziękowanie należy się także mieszkańcom Gminy Witonia, którzy systematycznie przynoszą nakrętki.
Dziękujemy i prosimy o więcej.