Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Witoni     2021-2026

Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko

1.

Prezes

Józef Bednarek

2.

Wiceprezes

Bogdan Kondorowski

3.

Wiceprezes

Paweł Stańczyk

4.

Komendant Gminny

Józef Krysztofiak

5.

Sekretarz

Dariusz Kowalczyk

6.

Skarbnik

Sławomir Krysztofiak

7.

Członek

Damian Stęsicki

8.

Członek

Grzegorz Kondras

9.

Członek

Olivia Wolska

10.

Członek

Jacek Zduńczyk

11.

Członek

Andrzej Sulimierski

12.

Członek

Łukasz Czekalski

13.

Członek

Andrzej Anuszewski

14.

Członek

Grzegorz Florczak

15.

Członek

Jacek Zduńczyk

16.

Członek

Tomasz Rogala

17.

Członek

Marek Marczak

18.

Członek

Dominik Kiciński

 

Komisja Rewizyjna Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Witoni:

  1. Paweł Kowalczyk
  2. Andrzej Cybulski
  3. Ireneusz Antczak

 

 

  1. ZARZĄD OSP GLEDZIANÓWEK 2021-2026

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Bogdan Kondorowski

Wiceprezes – Naczelnik

Łukasz Czekalski

Wiceprezes

Mariusz Cybulski

Z-ca naczelnika

Paweł Anuszewski

Sekretarz

Stanisław Dopadlik

Skarbnik

Piotr Rydczak

Gospodarz

Wiesław Cybulski

Kronikarz

Andrzej Anuszewski

Członek

Zdzisław Pełczyński

Komisja Rewizyjna OSP Gledzianówek

Przewodniczący

Marcin Dopadlik

Wiceprzewodniczący

Andrzej Jóźwiak

Sekretarz

Przemysław Kowalczyk

  1. ZARZĄD OSP KUCHARY 2021-2026

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Marek Marczak

Wiceprezes – naczelnik

Dominik Kiciński

Sekretarz

Adam Nowakowski

Skarbnik

Piotr Florczak

Gospodarz

Władysław Kołodziejski

Komisja Rewizyjna OSP Kuchary

Przewodniczący

Jacek Domański

Sekretarz

Marek Kowalski

Członek

Sebastian Sobczak

 

 

  1. ZARZĄD OSP GOŁOCICE 2021-2026

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Sławomir Krysztofiak

Wiceprezes – Naczelnik

Tomasz Rogala

Z-ca naczelnika

Mirosław Józwiak

Sekretarz

Marcin Kowalewski

Skarbnik

Robert Krawczyk

Gospodarz

Przemysław Wiatr

Członek

Tomasz Sobczyński

Komisja Rewizyjna OSP Gołocice

Przewodniczący

Dariusz Romaniak

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Rogala

Sekretarz

Kamil Słomczyński

  1. ZARZĄD OSP ANUSIN 2021-2026

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Dariusz Kowalczyk

Wiceprezes – Naczelnik

Michał Kaczorowski

Wiceprezes

Grzegorz Florczak

Z-ca naczelnika

Jacek Bartczak

Sekretarz

Paweł Kowalczyk

Skarbnik

Marcin Kuleczka

Gospodarz

Tomasz Michalak

Kronikarz

Wiesław Ratajczyk

Członek

Tomasz Sobczyk

Komisja Rewizyjna OSP Anusin

Przewodniczący

Jerzy Kaczorowski

Sekretarz

Jan Sobczyk

Członek

Zdzisław Karpiak

  1. ZARZĄD OSP ROMARTÓW 2021-2026

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Paweł Stańczyk

Wiceprezes - Naczelnik

Andrzej Sulimierski

Wiceprezes

Jacek Zduńczyk

Z-ca naczelnika

Mirosław Pietruszka

Sekretarz

Ryszard Stoliński

Skarbnik

Sławomir Wojtczak

Gospodarz

Mirosław Stańczyk

Członek

Cezary Kosztowny

Członek

Marek Tomes

Komisja Rewizyjna OSP Romartów

Przewodniczący

Dominik Pijewski

Wiceprzewodniczący

Tomasz Kubiak

Członek

Włodzimierz Pabin

  1. ZARZĄD OSP WITONIA 2021-2026

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Damian Stęsicki

Wiceprezes – Naczelnik

Grzegorz Kondras

Wiceprezes

Józef Bednarek

Z-ca Naczelnika

Kazimierz Jurczyk

Sekretarz

Olivia Wolska

Skarbnik

Marian Kamiński

Gospodarz

Patryk Stęsicki

Członek

Józef Krysztofiak

Komisja Rewizyjna OSP Witonia

Przewodniczący

Jerzy Pecka

Sekretarz

Dominik Wiśniewski

Członek

Adam Zwierzchowski