Od 2016 roku w skład Zarządu wchodzą:

Marczak Marek- Prezes

Kiciński Dominik- Naczelnik Wiceprezes

Dominik Wiśniewski- Naczelnik

Florczak Piotr- Skarbnik

Nowakowski Adam- Sekretarz

Kołodziejski Władysław- Gospodarz

 

Po zebraniu sprawozdawczym 18 stycznia 2020 r. odnotowano:

 -członków zwyczajnych: 31

-członków honorowych: 2.