Od 2016 roku w skład Zarządu wchodzą:

Krysztofiak Sławomir- Prezes

Rogala Tomasz- Wiceprezes- Naczelnik

Jóźwiak Mirosław- Zastępca Naczelnika

Krawczyk Robert- Skarbnik

Kowalewski Marcin- Sekretarz

Wiatr Przemysław- Gospodarz

Sobczyński Tomasz- Członek Zarządu

 

Po zebraniu sprawozdawczym 22 lutego 2020 r. odnotowano:

-członków zwyczajnych: 29

-członków wspierających: 2

-członków honorowych: 1.