Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Gminie Witonia.

Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Gminie Witonia.

Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej im. Św.Jadwigi Królowej Polski w Witoni powiększył się o boisko wielofunkcyjne. W jego skład wchodzi boisko do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną , koszykówkę oraz kort tenisowy z wyposażeniem. Budowa obiektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wkładu własnego Gminy Witonia.

Na oficjalnym otwarciu nowego kompleksu sportowego, które odbyło się 7 grudnia obecni byli przedstawiciele władz Gminy Witonia, wykonawcy inwestycji, dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Witoni oraz młodzież, która po oficjalnym otwarciu boiska postanowiła sprawdzić jego walory. W końcu to właśnie oni będą najliczniejszym użytkownikiem kompleksu. Wójt Gminy Witonia pan Mirosław Włodarczyk podkreślił, że jest to kolejny obiekt w kompleksie infrastruktury sportowej szkoły i posłuży upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród uczniów i mieszkańców całej społeczności lokalnej.

Dyrektor szkoły pani Urszula Graczyk podziękowała wszystkim, którzy podjęli się realizacji tego zadania i wyraziła ogromne zadowolenie z nowego boiska.