"Mała książka - wielki człowiek". Kolejnym uczestnikom kampanii społecznej wręczono dyplomy i upominki.

"Mała książka - wielki człowiek". Kolejnym uczestnikom kampanii społecznej wręczono dyplomy i upominki.

W miesiącu czerwcu br. zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa z uwagi na stan epidemii koronawirusa wręczono dyplomy i zestawy upominkowe kolejnym uczestnikom kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek".

Przypominamy, że Biblioteka Publiczna Gminy Witonia znalazła się w gronie ponad 5200 bibliotek w całej Polsce uczestniczących w drugiej edycji kampanii „Mała książka – wielki człowiek", której organizatorem jest Instytut Książki. Akcja miała zachęcić dzieci i rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

W połowie września 2019 r. biblioteka rozpoczęła realizację projektu.

Do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat (roczniki 2013-2016) trafiły materiały zachęcające do wzięcia udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek".

Na nowych i już zapisanych czytelników czekały książkowe wyprawki na dobry czytelniczy start! Były to:

- specjalna książeczka, dopasowana do wieku dzieci pt. Pierwsze czytanki dla…

- Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek,

- broszura informacyjna dla rodziców.

Po każdej wizycie w bibliotece podczas której dziecko wypożyczyło co najmniej jedną książkę, na Karcie Małego Czytelnika pojawiała się naklejka. Ten, kto uzbierał 10 naklejek, mógł otrzymać m.in. Dyplom Małego Czytelnika.

Z początkiem 2020 r. ruszyła kolejna odsłona projektu „Mała książka – wielki człowiek". Od początku stycznia biblioteka przystąpiła do wydawania wyprawek dzieciom z roczników 2014-2017.

Na połowę marca 2020 r. planowaliśmy wręczenie dyplomów i upominków dzieciom, które zebrały wymaganą ilość naklejek. Niestety, ograniczenie działalności bibliotek spowodowane epidemią koronawirusa uniemożliwiło spotkanie się i podsumowanie działań projektowych w zaplanowanym czasie.

Udało nam się tego dokonać w ostatnich dwóch tygodniach czerwca 2020 r. W ramach projektu biblioteka otrzymała 60 kompletów wyprawek. Od września 2019 r. do lutego 2020 r. wydano 33 Wyprawki Czytelnicze, z czego 16 czytelnikom, którzy nie byli wcześniej zapisani do biblioteki. Dyplomy i zestawy upominkowe wręczono 11 uczestnikom, którzy swoją aktywnością czytelniczą zapełnili Kartę Małego Czytelnika.

Zabawa w czytanie i zdobywanie naklejek trwa, a my informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Witonia przyjęła zaproszenie Dyrektora Instytutu Książki do kontynuowania udziału w projekcie „Mała książka – wielki człowiek".

Bardzo dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w kampanii, gratulujemy finalistom, dla których czytanie książek stało się sposobem na wspólne spędzanie czasu. Składamy podziękowania dyrekcji i nauczycielom oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Witoni a także przewodniczącemu i członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witoni za pomoc przy realizacji działań, których celem jest promocja czytelnictwa w naszym małym lokalnym społeczeństwie.

                                                                                                                                              Anna Stolarczyk