Komunikat Wójta Gminy Witonia w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych

Komunikat Wójta Gminy Witonia w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Witonia informuje, że na dzień 5 maja 2020 roku żaden z rodziców nie zadeklarował gotowości przedszkolnej swoich dzieci.