Informacja Wójta Gminy Witonia w sprawie realizacji w 2020 r. małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

lodzkie_rzadowa

Dnia 8 lipca 2020 roku Sołectwa Gledzianów, Gledzianówek i Nędzerzew otrzymali z Województwa Łódzkiego po 10.000,00zł każde z sołectw. Dofinansowania będą przeznaczone na realizację lokalnych projektów. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przyznanych dofinansowań.