EKOLOGICZNA INICJATYWA GMINY WITONIA

EKOLOGICZNA INICJATYWA GMINY WITONIA

Na terenie gminy Witonia w miejscowości Gledzianówek w sąsiedztwie Parku Podworskiego, na działce geodezyjnej nr 147 o powierzchni1,2312 ha powstała łąka kwietna w skład której wchodzą takie rośliny jak:

- gorczyca

- gryka

- facelia

- ogórecznik

Łąka stworzona przez Wójta Gminy Witonia Pana Mirosława Włodarczyka w ramach inicjatywy obywatelskiej, ma za zadanie promować naszą gminę a także święto „Jak pszczoły do ula". Mamy nadzieję iż podjęta Inicjatywa zostanie przyjęta przez mieszkańców z zaciekawieniem i entuzjazmem.

Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk twierdzi iż warto zakładać łąki kwietne, zachęca również wszystkich mieszkańców do podejmowania inicjatyw proekologicznychi widzi w tym same plusy gdyż:

- jest to miejsce odpowiednie dla zapylaczy,

- nie ma potrzeby koszenia,

- powstaje mniej hałasu,

- dochodzi do oczyszczania powietrza,

- stwarzamy większą różnorodność biologiczną,

- łąka kwietna zmienia wizerunek krajobrazu naszej gminy.

Opracował Przemysław Włodarczyk