Ochotnicze Straże Pożarne

Spotkanie noworoczne strażaków

Spotkanie noworoczne strażaków

10 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie noworoczne strażaków-ochotników gminy Witonia. Wzięli w nim udział przedstawiciele 6 jednostek oraz orkiestry dętej. W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goś...
Nowy sprzęt dla OSP Witonia

Nowy sprzęt dla OSP Witonia

  Dzięki wsparciu Pana Posła Tadeusza Woźniaka aktywnie działającego dla Gminy Witonia, Wójt Mirosław Włodarczyk oraz Skarbnik Wioletta Baraniak 26 września 2019r. podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na ...
Ćwiczenia „MEDYK 2019 II”

Ćwiczenia „MEDYK 2019 II”

14 grudnia 2019 roku  na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni odbyły się ćwiczenia o charakterze warsztatów medycznych dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśn...
Spotkanie opłatkowe strażaków z OSP w Gminie Witonia

Spotkanie opłatkowe strażaków z OSP w Gminie Witonia

W  sobotę 05.01.2019 r. strażacy z OSP Gminy Witonia uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Uroczystość miała miejsce w sali OSP w Witoni. Swoją obecnością zaszczycili: Ks. kanonik Zbigniew Olton Wójt Gminy Witonia i...
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego...

Zjazd strażaków ochotników

Zjazd strażaków ochotników

W dniu 11 marca 2018 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Witoni.​ Zebraniu przewodniczył druh Dariusz Kowalczyk​. Sprawozdanie z działalności za rok 2017 podsumowujące dokonani...