www: KGW w Szamowie

Przedsiębiorcze kobiety w odnowionej świetlicy wiejskiej

Przedsiębiorcze kobiety w odnowionej świetlicy wiejskiej

W dniu 10 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie mieszkańców sołectwa Szamów z władzami Gminy Witonia w którym udział wzięli Wójt Gminy – p. Mirosław Włodarczyk, Sekretarz Gminy – p. Katarzyna Gonera oraz Mirosła...